PHP noldan Pro gacha

Ushbu kurs "PHP noldan Pro gacha" deb nomlanadi.

Unda PHP da Backend developmentga aloqador deyarli barcha mavzularni qamrab olinadi.

 


Bu kursda nimalarni o'rganasiz?

 • Backend bo'yicha bilimlar, Saytlarni qura olish ko'nikmasi.

 • REST API


Talablar

 • HTML

 • CSS

 • JavaScript


 • 1-dars Serverni o'rnatish 04:48
 • 2-dars Birinchi PHP Loyiha, Print , Echo 08:06
 • 3-dars O'zgaruvchilar va O'zgarmaslar(Variable & Constants) 09:09
 • 4-dars String va String funksiyalari
 • 5-dars Numbers va raqamli malumot turiga oid funksiyalar
 • 6-dars Massivlar (Arrays)
 • 7-dars Ko'p o'lchovli massivlar
 • 8-dars Solishtirish operatorlari va Mantiqiy ifoda
 • 9-dars Tarmoqlanuvchi jarayonlar, If, If-Else, Switch, Continue va Break, Ternary operator
 • 10-dars Takrorlanuvchi jarayonlar, For sikli
 • 11-dars Takrorlanuvchi jarayonlar, While va DoWhile sikli
 • 12-dars Takrorlanuvchi jarayonlar, Foreach loop
 • 13-dars Takrorlanuvchi jarayonlar, Sikl va Array bo'yicha amaliyot
 • 14-dars Funksiyalar
 • 15-dars Global scope va Function scope
 • 16-dars Global massivlar, POST va GET so'rovlari, PHP Formalar
 • 17-dars Inlude, Include_once va Require
 • 18-dars Session va Cookie
 • 19-dars Xatoliklarni boshqarish, Qayta yo'naltirish
 • 20-dars Frontend va Backend validation
 • 21-dars Fayl tizimlari bilan ishlash
 • 22-dars File upload qilish va uni o'chirish
 • 1-dars MySql dan foydalanish, PhpMyAdmin
 • 2-dars Ma'lumotlar bazasida jadvallar ustida amallar
 • 3-dars Jadvalga ma'lumot kiritish (INSERT)
 • 4-dars Jadvaldagi ma'lumotni o'chirish (DELETE)
 • 5-dars Jadvaldagi ma'lumotni tahrirlash (UPDATE)
 • 6-dars Jadvaldagi ma'lumotlarni tanlab olish (SELECT, WHERE)
 • 7-dars Filtrlash so'rovlari (LIKE, BETWEEN, COMPARISIONS, AND, OR ... )
 • 8-dars Ma'lumotlar bazasiga ulanish (DB Connection)
 • 9-dars PHP Forma yordamida ma'lumotlar bazasiga kiritish (CREATE)
 • 10-dars Ma'lumotlar bazasidan PHP sahifada ma'lumotlarni o'qib olish (READ)
 • 11-dars Tahrirlash UPDATE sahifasini yaratish
 • 12-dars Ma'lumotni o'chirish (DELETE)
 • 13-dars Filter yaratish
 • 1-dars Loyihaning umumiy modelini tuzish
 • 2-dars Ma'lumotlar bazasi va jadvallar hosil qilish
 • 3-dars Foydalanuvchilarni avtorizatsiya tizimini ishlab chiqish (Registration, Login)
 • 4-dars Post yaratish sahifalarini hosil qilish
 • 5-dars Postlarni tahrirlash sahifasini hosil qilish
 • 6-dars Postlarni o'chirish va qayta tiklash
 • 2-dars Klasslar
 • 3-dars Konstruktorlar
 • 4-dars Inheritance (Vorislik)
 • 5-dars Visibilities
 • 6-dars Dependency injection
 • 7-dars Interfeyslar
 • 8-dars Magic Methods
 • 9-dars Abstrakt klasslar
 • 10-dars Static
 • 11-dars Metod zanjiri (Method chaining)

Fikr bildirish uchun saytga kirishingiz kerak

Saytga kirish
 • Mavzular soni: 51
 • Davomiyligi: 22:03
 • Til: O'zbek tilida
 • Daraja: Boshlang'ich
 • O'qituvchi: Sarimsakov Saidbek
 • A'zolikning davomiyligi: 1 yil
 • O'quvchilar: 0
 • Bitirganlik haqida sertifikat
250 000 So'm